Τι είναι η κυτταρολογική εξέταση πτυέλων και πως γίνεται;

Κυτταρολογικά διαγνωστικά εργαστήρια Γκλίστη Ελένη - Εξέταση Πτυέλων

Πρόκειται για την πιο ανώδυνη εξέταση για τον ασθενή. Φλέγματα, που προέρχονται από βαθύ βήχα, εξετάζονται στο εργαστήριο για τυχόν παρουσία καρκινικών κυττάρων. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι συχνά συμβαίνει ασθενείς να πάσχουν από καρκίνο αλλά η εξέταση πτυέλων να μην έχει καρκινικά κύτταρα.

Προετοιμασία – Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων (Τρία δείγματα)
Διαδικασία συλλογής δειγμάτων

  • Ο ασθενής παραλαμβάνει από το εργαστήριο 3 ουροσυλλέκτες με περιεχόμενο συγκεκριμένη ποσότητα καθαρού οινοπνεύματος.
  • Ο ασθενής ξεπλένει καλά τη στοματική κοιλότητα με νερό, πριν τη συλλογή του δείγματος.
  • Ο ασθενής πρέπει να τοποθετήσει στον ουροσυλλέκτη πτύελα, τα οποία προέρχονται από βαθιά απόχρεμψη.
  • Το δείγμα τοποθετείται στο ψυγείο (Δείγμα πρώτης ημέρας).
  • Το ίδιο γίνεται τη δεύτερη και την τρίτη μέρα (Δείγμα δεύτερης και δείγμα τρίτης ημέρας).
  • Και τα τρία δείγματα έρχονται στο διαγνωστικό κέντρο στο τέλος της τρίτης συλλογής.